Ispanų kalbos daiktavardžių daugiskaita

ispanų kalbos daiktavardžių daugiskaita

Šiandien sužinosime kaip ispanų kalboje sudaroma daiktavardžių daugiskaita.

Jeigu daiktavardis baigiasi balse pridedame galūnę -s.
libro
libros
(libro + s)
pluma
plumas
(pluma + s)
chico
chicos
(chico + s)
señora
señoras
(señora + s)
Dėmesio, vienaskaitą keičiant į daugiskaitą, keičiasi ne tik galūnės, bet ir žymimieji artikeliai. Vyriškasis "el" daugiskaitoje virsta "los", o "la" - "las".
la señora
las señoras

Apie žymimuosius artikelius plačiau pakalbėsime kitą kartą.

Jeigu daiktavardis baigiasi priebalse, daugiskaitą padarysime pridėję galūnę -es.
el borrador
los borradores
(borrador + es)
la universidad
las universidades
(universidad + es)
el profesor
los profesores
(profesor + es)
la ciudad
las ciudades
(ciudad + es)
Jeigu daiktavardis baigiasi -ión pridedame galūnę -es ir numetame apostrofą.
el avión
los aviones
la conversación
las conversaciones
la sección
las secciones
la televisión
las televisiones

Pastaba: jei stebitės kodėl “avión” nėra moteriškosios giminės. Pastebėsite, kad jis netinka taisyklei, kuri sako, kad visi daiktavardžiai, kurie baigiasi "-ción" ir "sión" yra moteriškosios giminės.

Jeigu daiktavardis baigiasi -z, pridedame galūnę -es ir pakeičiame "z" į "c".
el lápiz
los lápices
la voz
las voces
el tapiz
los tapices
la actriz
las actrices

Kai daugiskaitoje kalbame apie kelis daiktavardžius, kurių giminės yra skirtingos, vartosime vyriškosios giminės daugiskaitą.

2 perros + 6 perras = 8 perros (not perras)

1 gato + 8 gatas = 9 gatos (not gatas)

Kai kurie daiktavardžiai yra sudaryti iš sudurtinių žodžių. Pavyzdžiui:

abre + latas = abrelatas

atidaryti + skardinės = skardinių atidarytumas

Sudurtiniai žodžiai visada yra vyriškosios giminės ir jų daugiskaita sudaroma pakeičiant artikelį “el” į “los”.
el abrelatas
los abrelatas
el paraguas
los paraguas

Apibendrinkime pagridines daiktavardžių daugiskaitos sudarymo taisykles, kurias šiandien išmokome.

  • Jei daiktavardis baigiasi balse, pridedame -s.
  • Jei daiktavardis baigiasi priebalse, pridedame -es.
  • Jei daiktavardis baigiasi -z, prieš pridedami -es pakeičiame "z" į "c".
  • Jei daiktavardis baigiasi ión, numetame apostrofą prieš pridėdami -es.
  • Jei kalbame apie mišrią daiktavardžių grupę, vartojame vyriškąją giminę.
  • Sudurtiniams žodžiams pakeičiame “el” į “los”.

Pasipraktikuokime sudaryti ispanų kalbos daiktavardžių daugiskaitą:Norite išmokti ispanų kalbą?