Ispanu24.lt kurso turinys:

Pradinis ispanų kalbos lygis - žmonėms, kurie turi nedaug žinių arba visai nemoka ispanų kalbos, kurie nori pradėti jos mokytis arba nori pagerinti esamas žinias.

Išmokę šį ispanų kalbos kursą, jūs gebėsite atpažinti žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą ar artimiausią aplinką. Sugebėsite bendrauti paprasta kalba.


Pradinis ispanų kalbos kursas sudarytas iš 15 pamokų:


Pradinis A1 lygis

 • 1 pamoka - Išmoksime gražiai ispaniškai pasisveikinti ir prisistatyti, paklausti žmogaus vardo ir savąjį pasakyti. Abėcėlė ir keli fonetiniai garsai.

 • 2 pamoka - Asmeniniai įvardžiai ir veiksmažodžio būti - ser - asmenavimas esamuoju laiku. Šalių, miestų ir tautybių pavadinimai bei dialogas su užsieniečiu.

 • 3 pamoka - Pažintis su veiksmažodžiu ser ir jo vartojimo ypatybės. Vyriškoji ir moteriškoji giminės. Vienaskaitos ir daugiskaitos sudarymas, profesijos.

 • 4 pamoka - Veiksmažodis ser, parodomieji įvardžiai. Daug naujų žodžių apie žmogaus išvaizdą bei charakterį ir spalvų pavadinimai. Dialogai vakarėlyje Ispanijoje.

 • 5 pamoka - Skaičiavimas - uno, dos, tres… Skaičiai nuo 1 iki 1.000.000, kiekiniai ir kelintiniai. Viskas apie kalendorių: savaitės dienos, mėnesiai ir didžiosios metų šventės. Išmoksime paklausti ir pasakyti, kiek valandų.

 • 6 pamoka - La ciudad - miestas. Bienvenidos a Barcelona! - Sveiki atvykę į Barseloną. Nežymimieji artikeliai - un ir una, veiksmažodis tener - turėti.

 • 7 pamoka - Esame miesto paplūdimyje - La Playa de Barceloneta. Estar veiksmažodis, ser ir estar vartojimo skirtumai. Veiksmažodis haber – trečiasis ir paskutinis - reiškiantis būti. Būdvardžiai ir jų vietą sakinyje.

 • 8 pamoka - Los verbos regulares - taisyklingi veiksmažodžiais, jų asmenavimu esamajame laike - el presente. Išasmanuosime 12 veiksmažodžių pagal 3 asmenuotes ir gustar - patikti, mėgti. Nauji žodžiai: maisto produktai, daržovės ir gėrimai.

 • 9 pamoka - Los verbos irregulares - netaisyklingieji veiksmažodžiai. Šios rūšies veiksmažodžiai ispanų kalboje dominuoja..

 • 10 pamoka - Trečia ir ketvirta veiksmažodžių asmenavimo grupės. Netaisyklingo asmenavimo perpratimas ir mokymosi technikų pažinimas. Mnemonika - menas prisiminti. Ši technika plačiai taikoma mokantis užsienio kalbų.

 • 11 pamoka - Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Įvairūs dialogai, mergina pasakos apie savo rytą, o DJ - apie savo aprangą ir išvaizdą.

 • 12 pamoka - 7 būdai pasisveikinti ir atsisveikinti - kiekvienai savaitės dienai po skirtingą. Usted - formalus kreipinys į vyresnius. Gramatinė konstrukcija veiksmažodis ir + prielinksnis a + bendratis. Giminystės saitus nusakantys daiktavardžiai.

 • 13 pamoka - Šventė. Pamplona miestelio šventė la fiesta de San Fermín garsi visame pasaulyje. Kaip ji švenčiama ir kodėl linksmą bėgti nuo besivejančių bulių. Gramatikos dalyje - acabar de konstrukcija, veiksmažodžių beasmenė forma.

 • 14 pamoka - Veiksmažodinė forma el participio. Susipažinsime su mūsų pirmuoju ispanų kalbos būtuoju laiku - el pretérito perfecto de indicativo.

 • 15 pamoka - Testas - ar esi romantikas (-ė)? Gramatikos dalyje - Pretérito Perfecto laikas.


Mokykitės be streso, savo ritmu ir ten kur patogu!